Nutidssans

Substantiv
-en

Nutidssans er evnen til at sanse nuets muligheder kombineret med modet til at handle på de muligheder. 

Delelementer er: 

  • Evnen til at slippe egne forforståelse af, hvordan ting og systemer hænger sammen. 
  • Evnen til at slippe egne forforståelse om, hvad ens rolle er i en given kontekst.
  • Evnen til at lytte, se og sanse det som er, uden at værdi-lade som negativt eller positivt, se evt. undresøgelse
  • Mod til at handle på uventede og ukendte inputs.
  • Mod til at insistere på nuets vilkår.
  • Mod til at ændre formater og arbejde i kortere stræk og perspektiv som bevidst strategi.

Andre, som arbejder med begrebet i andre termer:

Scharmer: Teori U

Zander: The Art of Possibility