En verden af kreativitet

Dette indlæg er work-in-progress. Jeg er ikke færdig med at overveje begrebet men vælger at tro, at overvejelserne og processen i det også er interessante. Indlægget kommer altså til at ændre sig over tid.

Dette er The 4 C Model of Creativity, skabt af Dr. James C. Kaufman og Dr. Ronald Beghetto

Begreberne står for:

  • mini-c: Den kreativitet vi udviser, når vi begynder at beskæftige os med et kreativt felt, eksempelvis når børn går i musikskole.
  • little-c: Hobby-kreativitet. Vi har været igennem mini-c og ‘roder videre’ (tinkering) med området, typisk i vores fritid. mini-c siger ikke nødvendigvis noget om niveauet men noget om konteksten.
  • Pro-c: De professionelle kreative, som tjener deres løn i feltet, eks. kunstnere, men også andre kreative erhverv. Ikke nødvendigvis kendte i offentligheden men dette er deres hovederhverv.
  • Big-C: De professionelle kreative, som er kendt i offentligheden.

De fleste ‘almindelige’ mennesker kender ikke ret meget til virkeligheden for Pro-c’s og vil derfor enten spejle Big-C opfattelser eller egne little-c oplevelser i en dialog med en Pro-c. Mange Pro-c’s har ikke lyst til eller overskud til at gå ind i den dialog og gøre den mere kvalificeret, altså gøre ‘almindelige’ mennesker klogere på, hvad en Pro-c egentlig foretager sig.

Min antagelse er imidlertid, at der er meget godt at hente ved at gå ind i den dialog og synliggørelse af, hvad ‘en helt almindelig professionel kreativ’ foretager sig i sin hverdag og i det hele taget lever af. En generel forståelse af dette må i min overbevisning også lede til flere og mere relevante jobtilbud.

Som nævnt øverst er jeg stadig tankeproces om dette, mere følger.

Læs hele teorien bag modellen her: https://www.researchgate.net/publication/312854338_The_Four-C_Model_of_Creativity_Culture_and_Context