Undresøgelse

Substantiv
-en

Undresøgelse er et begreb, som kan dække over mindst to forståelser:

 1. At søge efter noget at undre sig over
 2. At undersøge noget og undre sig over det man finder.

Led ikke efter at blive bekræftet i det du tror du ved. 

 • Indstilling: ”Nej, hvor interessant”.
 • Uden vurdering: Det er
 • Objektivitet/Neutralt: Hvordan er det? Hvad består det af?
 • Flere perspektiver: Hvad kan det? What if?
 • Reflekterende: Hvorfor ser det sådan ud? Kontekst? Historik?


Nutidssans

Substantiv
-en

Nutidssans er evnen til at sanse nuets muligheder kombineret med modet til at handle på de muligheder. 

Delelementer er: 

 • Evnen til at slippe egne forforståelse af, hvordan ting og systemer hænger sammen. 
 • Evnen til at slippe egne forforståelse om, hvad ens rolle er i en given kontekst.
 • Evnen til at lytte, se og sanse det som er, uden at værdi-lade som negativt eller positivt, se evt. undresøgelse
 • Mod til at handle på uventede og ukendte inputs.
 • Mod til at insistere på nuets vilkår.
 • Mod til at ændre formater og arbejde i kortere stræk og perspektiv som bevidst strategi.

Andre, som arbejder med begrebet i andre termer:

Scharmer: Teori U

Zander: The Art of Possibility